Fra stress til trivsel

Dette kursus er til den, som mangler konkrete redskaber til at tackle sin hverdag, både privat og arbejdsmæssigt

Et kursus eller foredrag hvor den enkelte lærer at tage ansvaret for sin egen stress og får anvisninger til, hvordan man skaber trivsel og arbejdsglæde for sig selv

I takt med, at stress er noget, flere og flere taler om, er det gået hen og blevet et mere og mere hult begreb. Dybest set ved mange ikke, hvad folk mener, når de siger, de er stressede. Myter og begreber som ”positiv stress”, at ”travlhed er godt” og ”det er et grundvilkår, vi må lære at leve med” er bare med til at gøre det hele meget mere forvirrende. Stress er en tilstand af fysisk og psykisk ubalance og bestemt heller ikke sundt i længden. Vi kan dø af stress.

Stress er for mange en kompliceret affære, men det er vigtigt at forstå, at det komplicerede ikke handler om, hvorvidt man er stresset. Det er enkelt at finde ud af, for det kan måles. Det komplicerede er årsagen, og den kan findes på arbejdspladsen, men så sandelig også uden for.

Hårde neurologiske facts viser, at den enkelte må tage mere ansvar for sit eget velbefindende, hvis ikke det psykiske arbejdsmiljø skal få så alvorlige konsekvenser som udbrændthed, stress eller psykosomatiske lidelser. Vi må have redskaber til at tackle de pressede situationer, der uundgåeligt vil opstå på vores arbejdspladser. Samtidig må vi forstå, at stress ikke bare kan håndteres ved fif og smarte tricks. Det er en proces, der kan tage lang tid.

Dette kursus er til den, som mangler konkrete redskaber til at tackle sin hverdag, både privat og arbejdsmæssigt.

Eksempel på indhold

(indholdet kan desuden aftales mere specifikt):

 • Hvad er stress? Hjernen og stress. De sidste års hjerneforskning har ændret vores opfattelse af stress.
 • Hvilke symptomer fortæller mig, at jeg er stresset.
 • Hvad der giver dig stress? Stresskilder og årsager. Stress som en dårlig vane. Stress starter i barndommen, hvor vi lægger kimen til uhensigtsmæssige måder at tænke på.
 • Hvilke konsekvenser har stress for din organisme? Hvor farligt er det? Hvilke sygdomme får man typisk, hvis man er stresset?
 • Stresshåndtering. Tekniker og redskaber til at skabe trivsel for dig selv igen.
 • Stress som positiv energi. Man kan ikke undgå stress, men man kan lære at bruge den positivt.
 • Følelser og stress. Følelser har stor betydning for, hvilke stresshormoner du producerer.
 • Selvværd, selvtillid og stress. Mere og mere tyder på, at de mennesker, der brænder ud, er kendetegnet ved to ting. Nemlig lavt selvværd og perfektionisme.

Udbytte af kurset vil være:

 • At håndtere stress ved at blive bedre til at sige fra, fordi du lærer at kende dine grænser.
 • At lære at slappe af og koble fra, så dine problemer ikke får lov at fylde dit hoved 24 timer i døgnet.
 • At lære at tænke og handle anderledes, så du kan komme ud af en fastlåst situation.
 • At få redskaber til at ændre livsstil.

Indhold og omfang tilpasses efter behov.

Der vil være masser af dialog og øvelser.

Forfatter, foredragsholder, underviser, rådgiver og skribent