Positiv psykologi

Til alle med interesse i at skabe trivsel på arbejdspladsen: Medarbejderen, tillidsmanden, HR-medarbejderen

Positiv psykologi, lykke og robusthed – mere arbejdsglæde og trivsel
Det nyeste skud på psykologiens stamme, Positiv psykologi, giver os viden og værktøjer til at øge vores trivsel og generelle glæde ved livet.

Det enkelte menneskes oplevelse af livsglæde og lykke er afhængig af den enkeltes genetik (50%), den enkeltes livssituation (10%) og den enkeltes egen fri vilje og håndtering af sit liv (40%). Vi har altså stor indflydelse på vores tilstand af livsglæde, og vi har gode muligheder for at udvikle og øge den.

Når du trives på dit arbejde er du mere til stede, nærværende, engageret, glad og er samtidig med til at styrke den generelle trivsel på arbejdspladsen.
Livsglæde, trivsel og velvære gør os robuste over for livets udfordringer og er en del af vores forsvarsværk over for stress, sygdom og mistrivsel.

På dette kursus får du indsigt i livsglædens byggestene, en afdækning af dine egne ressourcer i forhold til at øge din livsglæde, øvelser, som forskning har vist er med til at øge menneskers velvære og trivsel, og støtte i at udvikle ritualer og vaner, som kan øge din livsglæde.
Hvad får kursisterne:

  • Hvad er livsglæde og hvad understøtter livsglæde?
  • Øg dine positive følelser og engagement i livet – om tilfredshed, glæde, håb, optimisme og flow.
  • Træd i karakter – hvor er du stærkest og hvor er du mest dig – om autonomi, selvtillid, ukuelighed, robusthed, nærvær og brug af dine styrker på nye måder.
  • Mening og glæde – mening med livet, mening og glæde i arbejdslivet, fritids- og familielivet
  • Planlægning af dine første skridt mod mere livsglæde og mindre mistrivsel – forberedelse af et, højst to nye ritualer i dit liv.

Der vil være masser af dialog og øvelser.

Forfatter, foredragsholder, underviser, rådgiver og skribent