Foredrag

Forandringer og hvordan vi trives med dem

At reagere på forandringer er naturligt. Og at reagere negativt er ikke bare naturligt, men må være helt forventeligt. Men med god forberedelse, planlægning og dialog kan I komme bedre igennem forandringsprocesser. Ingen har som udgangspunkt modstand på forandringer. Det afgørende handler om forandringens karakter. Når vi snakker om modstand mod forandringer skal det altså oftere forstås som en modstand mod organisatoriske forandringer, der truer en værdsat gruppenorm og kultur. Og ikke forandringer som sådan. Hvis man vil undgå de negative konsekvenser af forandringer skal man som organisation være særdeles opmærksom på to overordnede forhold. Dels mængden af det som skal forandres og hastigheden. Altså hvor hurtigt man vil have gennemført forandringen. Når man skal være opmærksom på netop disse to forhold er det fordi, de kan få betydning for forandringens succes og ikke mindst stressniveauet i forbindelse med forandringen.

Formål med foredraget:
– Formålet med foredraget er at give deltagerne en indsigt i og forståelse for de helt naturlige mekanismer, der træder i kraft under forandringer. Formålet er ligeledes at give deltagerne redskaber til at vende stress og frustrationer til klarhed og engagement.

Indhold:
– Hvad sker der med mennesker før, under og efter forandringer? Hvordan møder vi udfordringerne?
– Hvordan skaber vi de nødvendige forandringer, samtidig med at vi skal sikre trivsel gennem hele processen?
– Hvordan kan vi holde medarbejderne i hånden, så trygheden bevares?
– Gennemgang af ”Matrix of Changes”. Synlighedsliste, der skaber klarhed om realiteterne.
– Hvad siger forskningen om ”best practic”?

Det får deltagerne ud af foredraget:
– En fuld forståelse for og indsigt i de mekanismer, der går i gang i mennesker under forandringer.
– En ”toolbox” til at sikre hensigtsmæssige og konstruktive reaktioner, fremfor stress og frustrationer.
– En indsigt i de mekanismer, der skaber trivsel og motivation under hele forandringsprocessen.

Kontakt

Kontakt og book Thomas Milsted

Sammen kan vi arbejde mod at opnå en mere stressfri tilværelse og øget trivsel.Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at håndtere stress, finde balance og skabe positive forandringer i dit liv.