Foredrag

Foredrag om forebyggelse og eliminering af sexchikane

Vi finder os ikke i sexchikane. Uønsket seksuel opmærksomhed kan strække sig fra at være akavet, over ubehageligt til at være direkte skræmmende. Men fælles er det, at det for mange hurtigt bliver angstprovokerende i en grad, så man, afhængig af tidligere erfaringer og oplevelser, kan blive alt fra chokeret til handlingslammet.

Op mod 80 procent af danske kvinder har været udsat for sexchikane. Det viser Bias gennemgang af tilgængelig data på området. Bias gør ligeledes opmærksom på, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der hører under Beskæftigelsesministeriet, og som løbende laver analyser af arbejdsmiljø og helbred på det danske arbejdsmarked, påpeger, at seks procent af kvinderne på danske arbejdspladser har været udsat for seksuel chikane. Det er en stigning fra tidligere år og altså en stigende kurve, som ikke synes at være på vej til at knække. Så jo, vi har et problem.

Når det kommer til at forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladserne er utvetydige regler det vigtigste redskab. Det beskytter ikke bare medarbejderne, men gør det også klart for den grænseløse, hvor grænsen går. Vi kan altså formindske omfanget af den grå zone ved at lave nogle utvetydige regler og gøre det klart, hvornår der er tale om krænkelser. Krænkelser kan jo dække over meget, men uønsket seksuel opmærksomhed vil give mening for de fleste. Og det er altså modtagerne, der her har definitionsretten.

Arbejdsgiverens ansvar – det er vigtig at forebygge. Arbejdsgiverene har ifølge arbejdsmiljølovgivningen ansvaret for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og for at håndtere det så snart de får kendskab til konkrete sager, hvor det alligevel gik galt.

Arbejdstilsynet gør det klar hvad det er, at arbejdsgiver skal sikre: Ledelsen skal sende et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt. De retningslinjer, som virksomheden har – som en del af sin forebyggelse af seksuel chikane skal følges. Medarbejdere og ledelse bør drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere problemet, hvis det opstår. Medarbejderne skal være opmærksomme på, hvordan man kan sige fra, hvis ens egne eller en kollegas grænser bliver overskredet. Seksuel chikane aldrig bliver den enkeltes ansvar, men tages hånd om i fællesskab.

Thomas Milsted vil i sit foredrag også komme ind på mekanismerne bag uønsket seksuel opmærksomhed og om, hvordan vi får skabt en kultur, hvor alle kan gå trygt på arbejde.

Kontakt

Kontakt og book Thomas Milsted

Sammen kan vi arbejde mod at opnå en mere stressfri tilværelse og øget trivsel.Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at håndtere stress, finde balance og skabe positive forandringer i dit liv.