Foredrag

Fra stress til trivsel

Et menneske må altid arbejde med sin personlighed, da det er her vi kan udvikle den robusthed, som er nødvendig, da omgivelserne er konstant skiftende. Det er også i vores personlighed vi finder de hindringer, der giver os mod til at kunne sige fra, når det bliver for meget. Og det bliver til tider for meget, så ledelseskvaliteten og organisationens rammer må også have udelt opmærksomhed.

Hovedvægten i dette foredrag er at lære kursisterne:
– At tage ansvaret for egen stress
– At give en indsigt i stressens opståen og at vise hvordan vi kan handle ud fra denne indsigt.
– At forstå stress som en meget kompleks størrelse, hvor det ikke nødvendigvis handler om skyld og årsag, hvilket igen er nødvendigt for at forstå, hvornår man som medarbejder eller som leder bærer et ansvar. Stress kan ikke isoleret set forklares med arbejdspladsens forhold, men må også ses i sammenhæng med individets personlighed.

Kontakt

Kontakt og book Thomas Milsted

Sammen kan vi arbejde mod at opnå en mere stressfri tilværelse og øget trivsel.Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at håndtere stress, finde balance og skabe positive forandringer i dit liv.