Foredrag

Sådan skaber man et bæredygtigt arbejdsliv

Verden er i gang med operation bæredygtighed, der skal gøre verden til et bedre sted – for alle. Det er FN, der står bag de 17 verdensmål, der skal sikre dette, og som gerne skulle nås inden 2030. Verdensmål nummer 8, handler om anstændige jobs og økonomisk vækst, altså̊ det bæredygtige arbejdsliv.

Dette foredrag handler om, hvordan organisationerne kan arbejde på at efterlade medarbejderne i en bedre tilstand, end da man modtog dem. Og dermed forebygge al for tidlig fysisk og mental nedslidning.

Opgaven er i fælleskab at skabe økonomisk vækst og samtidig sikre anstændigheden i jobbet, så medarbejderne holder længere. Det betyder, at organisationerne i højere grad end tidligere skal sikre, at produktivitet og effektivitetskravene ikke udsætter medarbejderne for stress og nedslidning.

Formålet med foredraget er at give tilhørerne en klar ide om, hvordan og med hvilke redskaber man kan udvikle et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vi kan holde længe og trives.

Et bæredygtigt arbejdsliv skal give det enkelte individ mulighed for at udføre sit arbejde under arbejdsvilkår, der giver gode betingelser for konstruktiv og meningsfuld deltagelse, samtidig med at et godt helbred og et psykologisk velbefindende kan opretholdes.

Helt overordnet kommer Thomas Milsted ind på:
– Hvad er et bæredygtigt arbejdsliv?
– Moral i ledelse.
– Skab en fleksibel arbejdskultur.
– Match arbejdsforholdene med indvidets nervesystem.
– Sæt fokus på̊ det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø.

Kontakt

Kontakt og book Thomas Milsted

Sammen kan vi arbejde mod at opnå en mere stressfri tilværelse og øget trivsel.Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at håndtere stress, finde balance og skabe positive forandringer i dit liv.