Foredrag

Social kapital

Social kapital er kommet til at handle om og beskrive virksomheders såkaldte sociale kapital. Her vurderes graden af tillid og oplevelsen af retfærdighed i en organisation som udtryk for virksomhedens samarbejdsevne. Dette vurderes i 3 relationsforhold: Samlende inden for en afdeling eller enhed, brobyggende mellem afdelinger eller enheder og forbindende mellem ledelsen og medarbejderne. Virksomhedens sociale kapital er en kollektiv egenskab i virksomheden og skal anskues og opbygges på strategisk ledelsesplan. Social kapital vurderes ligeledes også som en forudsætning for trivsel.

Udbytte – social kapital skal ses som et godt redskab til at belyse faktorer som nemt kan overses i det daglige arbejde, men som kan have en stor betydning for trivsel. Ved hjælp af dialogværktøjer er social kapital med til at skabe en oplevelse af retfærdighed og tillid, hvilket i dag er væsentlige faktorer i oplevelsen af trivsel.

Kontakt

Kontakt og book Thomas Milsted

Sammen kan vi arbejde mod at opnå en mere stressfri tilværelse og øget trivsel.Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at håndtere stress, finde balance og skabe positive forandringer i dit liv.